• Oferta

Nasza Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

 • pełna księgowość
 • książka przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
 • rozliczenia kadrowo-płacowe pracowników
 • rozliczanie rolników ryczałtowych
 • rozliczanie projektów unijnych współfinansowanych w ramach EFS
 • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firmy - bezpłatna
 • odbiór dokumentów od klienta
 • możliwość pracy w siedzibie firmy klienta
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • otwarcie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów dla Zarządu

Prowadzenie podatkowej książki przychodów-rozchodów oraz innych ewidencji:

 • rejestracja działalności gospodarczej
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia z ZUS właścicieli firmy

Prowadzenie kadr i płac:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • księgowość płacowa
 • kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło

Inne usługi:

 • pomoc w sporządzaniu podań i odwołań
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • wyprowadzanie zaległości księgowych

Doradztwo i pomoc w zakresie:

 • pozyskiwania wsparcia finansowego dla rozpoczynających działalność gospodarczą (leasing , kredyt, pożyczka itp.)
 • profesjonalne doradztwo w finansowaniu pomysłów na biznes
 • kompleksowa pomoc prawna zarówno osobom fizycznym jak i prawnym